desibel   


farklı kaynaktan gelen güçler arasındaki oran değeridir. sesin şiddet birimi. db olarak kısaltılır. doksanın üstünde olma durumunda kişiyi sağır etme olasılığı olan şiddet birimi kazanç birimidir. çıkış değerinin giriş değerine bölümünün logaritmasının alınmasıyla ortaya çıkan değerdir. 90 desibel sağır eder derler. ama giriş değeri yüksek ise, 45 desibel bile sağır edebilir, bu uyarılara kulak asmamak gerekir. bar işletmecileri ve tonmaister'ların ölçümünde prof. oldukları konudur.db aşımında para ödememek için tabi veya çaktırmadan aşmak için. on çan gücünde ses.

ayrıca bkz. on kaplan gücü desi ve bel sözcüklerinden oluşur. “0.1 bel” demektir. ancak birim olarak “bel” kullanılmaz desibel kullanılır. farklı güçler arasındaki oranın logaritmik ifadesidir. boyutsuz bir birimdir. (tıpkı “yüzde” demek gibi).

kullanım yerleri arasında ilk olarak akla “ses şiddeti”, “gürültü miktarı” ifadesi akla gelmektedir. burada kasdedilen ses düzeyi ses basınç düzeyidir(spl= sound pressure level). “lp” simgesiyle ifade edilen ses basınç düzeyi belirli bir referans gürültü düzeyine oranlı olarak verilen logaritmik ifadedir. o nedenle “decibel” birimi kullanılır. referans gürültü düzeyi 20 µpa (yirmi mikropaskal) bir ses şiddetini ifade eder. dolayısıyla desibel olarak ifade ettiğimiz ses şiddeti düzeyi ölçülen şiddetin 20 mikropaskal değerine oranının logaritmasıdır. (pa = pascal = n / m² = newton metrekare) örneğin 40 mikropaskal gürültü olan bir yerdeki ses şiddetini seviye ölçen cihazımız;

10 log (p2/p1) = 10 log (40/20) = 10 log 2 = 10 x .30102 = 3 db olarak gösterecektir. bu ifade şeklinin seçilmesi kulağımızın da logaritmik bir işitme sistemi oluşundandır. yani ses şiddeti artıkça işitmemiz azalmakta bu şekilde de kulak zarlarımız korunmaktadır. yoksa aralarında milyonlarca kat şiddet farkı olan sinek vızıltısıyla top patlamasının herikisini de aynı kulaklarla duymamız imkansız olurdu. 20 mikropaskal işitmemizin alt sınırı olup 3 metre uzaktan gelen sivrisinek sesi gibi çoğu kulağın duymayacağı zayıflıkta bir sestir. 3 metre uzaktaki bir insanın nefes alma sesi 10 desibel, havalı delici, veya motosikletin hız alışı sırasında dibimizdeyse çıkarttığı ses 100 desibel olabilir, bir diskoda çıkabilecek en yüksek se de bu kadardır. .

işitmemizin üst sınırı 20 mikropaskal olan alt sınırın tam bir trilyon(on üzeri oniki) katı bir ses şiddetidir ki bu şiddette (120 desibel) zaten kulak zarı patlamış olacağı için normal işitme kalmaz. 23 kg tnt 3 metre uzakta patlatıldığında ortaya çıkacak ses şiddeti 200 desibel kadardır ki bu ses şiddeti insan için öldürücüdür. uzay mekiği’nin kalkışta 215 desibel ses çıkarttığı hesaplanmıştır. bunun üstünde ses şiddetleri ancak atom bombası, büyük deprem, tayfun, yanardağ patlaması gibi durumlarda olabilir.

ayni şekilde elimizde biri diğerinin iki katı güçlü iki elektronik sinyal yükseltici(amfi=amplifier) olsun. ikisinin güçleri arasındaki fark sadece 3 decibel olarak ifade edilir. eğer amfinin girişindeki bir sinyal iki kat güçlenmiş olarak dışarı çıkmakta ise amfinin kazancı 3 desibel’dir deriz. eğer kazançları 3’er desibel olan iki amfiyi kaskad (birbirinin arkasına birinin çıkışı öbürünün girişine gelecek şekilde) bağlarsak elde edeceğimiz toplam kazanç 3+3=6 desibel olur (desibel değerleri çarpılmaz toplanır)

10 tabanlı logaritma yerine “e” tabanlı logritma (ln) kullanan birimin adı “neper”dir. o nedenle 1 neper = yaklaşık 8.686 desibel yapmaktadır.

GiA, en iyi Internet Explorer ve 1024 x 768 çözünürlük ile görüntülenir.


DiskLamer: GIA içinde, dışında, etrafında, üzerinde gördüğünüz her türlü anlam, başlık, vs yazana aittir. Herhangi bıdıbıdı ile GIA muhatap olmayacaktır, sorumlu tutulmayacaktır. Ettiği laf ile gia arkasına saklanmaya çalışanlar direk satılacaktır, afişe edilecektir.

Hafif GiA
0.0054 saniye (8 query)